Bạn Nhà nông

Bệnh khảm lá trên cây khoai mì

Tư vấn: Thạc sĩ Nguyễn Trường Hải Trưởng Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Phú Giáo - Bình Dương

Trong thời gian vừa qua, bệnh virus khảm lá khoai mì  là bệnh nguy hiểm và là đối tượng dịch hại mới, lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta. Theo thông tin của Cục Bảo vệ thực vật, bệnh khảm lá khoai mì do virus có tên khoa học là Sri Lanka Cassava Mosaic Virus  gây ra, viết tắt SLCMV. Hiện nay, bệnh gây hại nghiêm trọng tại các vùng trồng khoai mì, trong đó có Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×