Thời sự Bình Dương

Bình Dương cải cách hành chính để tăng thu ngân sách nhà nước

Những năm qua, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi có giao dịch hành hành chính với cơ quan quản lý nhà nước. Đây cũng là nhiệm vụ

Những năm qua, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi có giao dịch hành hành chính với cơ quan quản lý nhà nước. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng để các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác chuyên môn. 

6 tháng đầu năm 2017, Cục hải quan Bình Dương đã thu hút 4.700 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016, hơn 640.000 tờ khai xuất nhập khẩu đã được thực hiện có giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 19 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016. Tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đến hải quan BD làm thủ tục xuất nhập khẩu, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường tiếp xúc đối thoại, tập huấn thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp nước ngoài. Hải quan BD là 1 trong 5 đơn vị trong toàn ngành được đánh giá cao về hiệu quả mang lại qua việc thực hiện hệ thống thông quan điện tử hàng hóa tự động VNACCS/VCIS, và là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành Hải quan thực hiện chuyển đổi thủ tục hành chính từ tiếp xúc trực tiếp thành các dịch vụ công trực tuyến trên website. Đơn vị đã triển khai dịch vụ công trực tuyến trên 37 thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.

Cục thuế Bình Dương hiện đang quản lý hơn 17.000 doanh nghiệp đang hoạt động thuộc diện kê khai thuế. Để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi thực hiện pháp luật thuế, Cục thuế đã tích cực cải cách hành chính, cắt giảm số giờ thực hiện thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay, 100% số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện việc khai thuế qua mạng và 98% doanh nghiệp tiến hành nộp thuế bằng phương thức điện tử. Bình Dương được ngành Thuế lựa chọn thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử. Thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử được các doanh nghiệp đánh giá rất cao vì những lợi ích mang lại như không mất thời gian đi lại, thông qua mạng internet, doanh nghiệp theo dõi được tình hình giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Báo cáo của ngành chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2017, uớc thu từ KTXH trên địa bàn tỉnh là 23.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và đạt 50% dự toán HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 16.800 tỷ đồng, tăng 14%; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 6.200 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Thảo luận tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 mới đây, đã ghi nhận kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong 6 tháng qua đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ. Năm nay, tỉnh BD tiếp tục thu hút thêm nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đăng ký đầu tư, nhiều dự án điều chỉnh tăng vốn, tỉnh cũng đón thêm 1 số nhà máy mới khánh thành đi vào hoạt động. Trong các nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương nắm bắt tình hình hoạt động, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Phân tích tình hình, với những yếu tố thuận lợi và sự cố gắng của các đơn vị chuyên môn, khả năng năm nay BD sẽ thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×