Thời sự Bình Dương

Bình Dương đầu tư vùng cây ăn trái có múi

Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh Bình Dương đã định hướng và hỗ trợ nông dân hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Nổi bật hiện nay là việc hình thành vùng trồng cây ăn trái có múi chuyên canh ở các huyện phía

Hiện nay, tổng diện tích cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt trên 5.400 hecta, tăng 2,8% so với năm trước. Trong đó, nổi bật là các vùng trồng cam, quýt ở xã Hiếu Liêm, Lạc An, Thường Tân, Tân Mỹ, Tân Định-huyện Bắc Tân Uyên; vùng trồng bưởi đặc sản ở cù lao Bạch Đằng thị xã Tân Uyên; vùng trồng quýt ở xã Trừ Văn Thố, Cây Trường huyện Bàu Bàng; vùng trồng cam, bưởi ở các xã Tam Lập, An Thái huyện Phú Giáo. Bên cạnh thuận lợi về điều kiện thổ nhưỡng dọc các sông Đồng Nai, sông Bé, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh về nguồn vốn đầu tư, nông dân đã tích cực đầu tư mở rộng diện tích trồng cây ăn trái có múi.

Nằm dọc sông Đồng Nai, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên có điều kiện thổ nhưỡng thích hợp cho trồng cây ăn trái có múi. Hiện toàn xã có trên 100 hộ trồng với diện tích trên 1.000 hécta, chủ yếu là các loại cam, quýt, bưởi. Ở Hiếu Liêm, không chỉ có nông dân trong tỉnh Bình Dương đến đầu tư xây dựng trang trại, mà còn có nhiều nông dân đam mê nông nghiệp từ các vùng khác đến lập nghiệp, đã góp phần mở rộng vùng trồng cây ăn trái có múi tập trung tại Hiếu Liêm.  

Để nông dân thuận lợi trong sản xuất, cơ sở hạ tầng ở các xã được tỉnh quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu trong sản xuất và vận chuyển nông sản của các trang trại. Cùng với đó, để tiếp sức cho nông dân phát triển diện tích cây ăn trái, tỉnh còn đẩy mạnh nhiều chương trình hỗ trợ như: xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh cây bưởi theo hướng VietGAP, hỗ trợ sản xuất phát triển vùng cây ăn trái có múi. Từ đó, đã tạo ra lượng sản phẩm lớn đủ cung ứng cho nhu cầu của thị trường và gia tăng giá trị hàng nông sản.

Phát triển diện tích cây ăn trái có múi theo vùng sản xuất tập trung là hướng phát triển phù hợp nhằm phát huy lợi thế của các vùng đất ven sông. Tỉnh Bình Dương đang khuyến khích và hỗ trợ nông dân xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng giá trị ngành nông nghiệp của tỉnh bình quân 2,5%/năm trong giai đoạn 2016-2020.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×