Thời sự Bình Dương

Bình Dương: đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020

Để định hướng đổi mới thu hút đầu tư chủ động, hiệu quả, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Để định hướng đổi mới thu hút đầu tư chủ động, hiệu quả, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

 Mục tiêu của Kế hoạch nhằm huy động các nguồn lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế; phấn đấu trong giai đoạn 2016 – 2020, Bình Dương thu hút trên 7 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài và 110.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước.

Trong giai đoạn này, tỉnh sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư các ngành nghề dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp; xây dựng hệ thống quảng bá, giới thiệu tiềm năng của tỉnh; thu hút đầu tư tập trung vào lĩnh vực thương mại dịch vụ, các dự án phát triển đô thị, dự án nông nghiệp kỹ thuật cao và tập trung thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh với mô hình liên kết Ba nhà (Nhà nước, nhà doanh nghiệp và các trường, học viện).

Theo đó, các giải pháp chính được Bình Dương tập trung triển khai là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền đẩy mạnh thu hút đầu tư; xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cải thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ thu hút đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…​

Báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, năm 2016, địa  phương đã thu hút được gần 20.000 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh và hơn 2 tỷ 118 triệu USD vốn FDI. 6 tháng đầu năm 2017 tỉnh đã thu hút thêm 20.800 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh và hơn 1 tỷ 670 triệu đô la Mỹ vốn FDI. Như vậy, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đều tăng ở mức cao.

Kết quả thu hút đầu tư đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của Bình Dương phát triển. Ghi nhận ý kiến từ ngành chức năng và các doanh nghiệp, thực hiện tốt các nội dung của chương trình đổi mới thu hút đầu tư, mục tiêu thu hút đầu tư của BD đề ra trong 5 năm 2016-2020 hoàn toàn có khả năng thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×