Thời sự Bình Dương

Bình Dương: Nhiều giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực nhằm xây dựng doanh nghiệp tỉnh Bình Dươngcó năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực nhằm xây dựng doanh nghiệp tỉnh Bình Dươngcó năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.

Quyết định số 1923 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đề cập các nhóm giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp Bình Dương nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; giảm chi phí kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. UBND tỉnh chủ trì cùng các ngành liên quan tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.

UNND tỉnh phân công cụ thể từng công việc, trách nhiệm của các sở, ban ngành, các địa phương kết hợp với triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua tỉnh BD đã thực hiện các chương trình hỗ trợ thiết thực về tài chính, đổi mới công nghệ, tiếp cận thị trường, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cho doanh nghiệp..Trong các giải pháp từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp, tập trung quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện, khuyến khích người dân và doanh  nghiệp khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu các loại hàng hoá. Theo dõi của ngành chức năng, năm nay tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuận lợi có tăng trưởng, nhìn chung doanh nghiệp sẽ thực hiện hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra trong năm.

Báo cáo của ngành chức năng, đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 29.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, ngoài ra còn có gần 3000 dự án đầu tư nước ngoài đầu tư vào tỉnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định của các doanh nghiệp tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×