Thời sự Bình Dương

Bình Dương sẵn sàng tham gia vào ICF

Một trong các Chương trình hành động để triển khai thực hiện Đề án thành phố thông minh Bình Dương là xúc tiến việc tham gia vào ICF - Cộng đồng Thông minh Thế giới. Tỉnh đặt kế hoạch trở thành thành viên của ICF (Cộng đồng thông minh thế giới) trước năm

Một trong các Chương trình hành động để triển khai thực hiện Đề án thành phố thông minh Bình Dương là xúc tiến việc tham gia vào ICF - Cộng đồng Thông minh Thế giới. Tỉnh đặt kế hoạch trở thành thành viên của ICF (Cộng đồng thông minh thế giới) trước năm 2021.

ICF – Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới được nhiều lần nhắc đến trong các cuộc họp, các hội nghị hội thảo về xây dựng TP thông minh Bình Dương. ICF - tổ chức gồm khoảng 150 thành phố/tỉnh/ vùng thông minh của thế giới, hằng năm ICF tổ chức bình chọn 21 TP/tỉnh/vùng thông minh nhất thế giới dựa trên các yếu tố được cho sẽ giúp khu vực đó phát triển kinh tế như quyền truy cập Internet, hệ thống giáo dục, hệ thống đổi mới, cơ sở hạ tầng, quản lý việc hợp tác và những yếu tố khác. Các yếu tố này sẽ mang lại lợi ích cho người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và giúp cuộc sống người dân trở nên tiện nghi, an toàn và thoải mái hơn. Đây cũng là mục tiêu khi xây dựng đề án TPTM BD. Trong chương trình đột phá chiến lược đến năm 2021 của Đề án Thành phố thông minh Bình Dương, tỉnh cũng đặt mục tiêu sẽ trở thành thành viên của ICF, lọt được vào Smart21 - 21 khu vực thông minh tiêu biểu của năm:

Bình Dương là một tỉnh công nghiệp phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong quá trình phát triển, BD luôn chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển hệ thống giao thông công cộng, tập trung cải cách hành chính toàn diện, chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phát triển đô thị, trong đó, xây dựng thành phố mới Bình Dương là thành phố hiện đại, xanh, sạch và thân thiện môi trường. Đây là những yếu tố để Bình Dương tiến tới thành phố thông minh,  trở thành thành viên của ICF (Cộng đồng thông minh thế giới).

Cũng theo Ban điều hành thành phố thông minh Bình Dương, để có thể gia nhập vào Cộng đồng thông minh thế giới,  Bình Dương sẽ tham gia vào giải thưởng TPTM của ICF. Hiện BD đang chuẩn bị trước những điều kiện cần để kiểm tra khả năng của vùng và so sánh với những yêu cầu của chương trình ICF. Đánh giá của Ban điều hành TP thông minh BD, qua 1 năm thực hiện đề án Thành phố thông minh, bước đầu đã đạt 1 số kết quả tích cực, tạo thuận lợi để thực hiện các bước tiếp theo, đưa BD trở thành đô thị thông minh trong tương lai, trước tiên, giành được giải thưởng Smart21 - 21 khu vực thông minh trên thế giới của năm trước năm 2021 để gia nhập vào cộng đồng thông minh thế giới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×