Thời sự Bình Dương

Bình Dương thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 41.000 tỷ đồng

Cùng với quá trình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, trong những năm qua, Bình Dương còn thu hút nguồn vốn đầu tư trong nuớc đạt từ 30.000 -40.000 tỷ đồng/năm và đây là nguồn lực rất quan trọng để địa phương tạo đuợc tốc độ tăng trưởng hàng năm

Cùng với quá trình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, trong những năm qua, Bình Dương còn thu hút nguồn vốn đầu tư trong nuớc đạt từ 30.000 -40.000 tỷ đồng/năm và đây là nguồn lực rất quan trọng để địa phương tạo đuợc tốc độ tăng trưởng hàng năm cao gấp 2 lần so với mức bình quân chung của cả nuớc. 

Trong 10 tháng của năm 2017, Bình Dương đã thu hút hơn 41.000 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó có gần 4700 doanh nghiệp đăng ký mới với số vốn 24.000 tỷ đồng và 874 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm 17.000 tỷ đồng. Có nhiều yếu tố để tạo nên kết quả này, nhưng xuyên suốt và nhất quán là địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư an tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Có thể khẳng định, bên cạnh những lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng hòan chỉnh, Bình Dương đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư; kịp thời chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp. Điều này đã tạo nên sự yên tâm, gắn bó của các doanh nghiệp. Nhờ nguồn vốn đầu tư tăng mạnh, đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng cao của ngành công nghiệp, dịch vụ và xuất nhập khẩu ở Bình Dương. Nếu như năm 2016 kim ngạch xuất khẩu đạt 24,3 tỷ USD, thì năm 2017 giá trị này ước đạt hơn 28 tỷ USD.

Bình Dương đang bước vào giai đọan  phát triển mới, với môi trường đầu tư thông thóang cởi mở, và với sự nỗ lực của cộng đồng doang nghiệp trong Tỉnh, tin rằng sẽ Tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong quá trình thu hút các nguồn lực đầu tư, phục vụ tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở địa phương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×