Thời sự Bình Dương

Bình Dương thu hút vốn đầu tư trong nước đạt hơn 44.000 tỷ đồng

Năm 2017, Bình Dương hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội rất quan trọng, trong đó chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư trong nước lần đầu tiên đạt hơn 44.000 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỷ USD) gần bằng kết quả thu hút vốn FDI trong năm qua.

Kết thúc năm 2017, Bình Dương đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội rất quan trọng, trong đó chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư trong nước lần đầu tiên đạt hơn 44.000 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỷ USD) gần bằng kết quả thu hút vốn FDI trong năm qua. Điều này góp phần đảm bảo tăng trưởng của địa phương cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nuớc.

Trong năm 2017, Bình Dương thu hút vốn đầu tư trong nuớc đạt hơn 44 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 51% so với năm 2016. Trong số này có gần 5.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 27 ngàn tỷ đồng, gần 1.000 doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm vốn với số vốn 21.000 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tòan Tỉnh đã có gần 30.600 doanh nghiệp trong nuớc với tổng vốn gần 235.000 tỷ đồng.

Có nhiều yếu tố để tạo nên kết quả này, nhưng xuyên suốt và nhất quán chính là địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng hòan chỉnh, gồm hệ thống đường giao thông có tính kết nối cao, hệ thống điện lưới, hệ thống cấp thoát nước và các yếu tố kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, cũng như hệ thống các khu, cụm công nghiệp lên đến 41 đơn vị với tổng diện tích qui hoạch 13.600 ha, Bình Dương còn đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư; kịp thời chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp. Điều này đã tạo nên sự yên tâm, gắn bó cho các doanh nghiệp. Nhờ nguồn vốn đầu tư tăng mạnh đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng cao của ngành công nghiệp, dịch vụ và xuất nhập khẩu ở Bình Dương. Riêng  năm 2017, địa phương đạt gía trị xuất khẩu 28,5 tỷ USD, tăng gần 18 % so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nuớc đóng góp khỏang 20% .

Bình Dương đang bước vào giai đọan phát triển mới, với môi trường đầu tư thông thóang cởi mở, cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doang nghiệp, tin rằng, Bình Dương sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong quá trình thu hút các nguồn lực đầu tư, phục vụ tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở địa phương.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×