Tin Thể thao

Bình Dương thực hiện hiệu quả chương trình nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bình Dương đạt kết quả tích cực từ việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện chương trình. Đến nay, Bình Dương có 45/48 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bình Dương đạt kết quả tích cực từ việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện chương trình. Đến nay, Bình Dương có 45/48 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã còn lại đã đạt 19/19 tiêu chí, sẽ xét công nhận đạt chuẩn vào cuối năm 2018.

Trong năm 2018, Bình Dương tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, tỉnh còn thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa xây dựng nông thôn mới, vận động doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn như: xây dựng chợ, khu vui chơi giải trí, văn hóa, trung tâm thể dục thể thao... Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nhà ở, sân vườn, trồng cây xanh, giữ gìn môi trường, giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa của địa phương. Năm 2018, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bình Dương là trên 1.317 tỷ đồng. Trong đó: vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã hơn 683 tỷ đồng, chiếm 52%; vốn tín dụng hơn 326 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp hơn 30 tỷ đồng; vốn lồng ghép hơn 120 tỷ đồng và vốn huy động từ cộng đồng dân cư 156 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2016-2018, tổng nguồn vốn huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bình Dương là trên 6.300 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã nhựa hóa hoặc bê tông hóa trên 1.800 km đường trục xã, liên xã; cứng hóa trên 1.100 km đường trục thôn, xóm; cứng hóa đường trục chính nội đồng xe cơ giới đi lại thuận tiện trên 900 km. Hiện nay, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 90%. Cơ sở hạ tầng ở các xã nông thôn mới được đầu tư ngày càng hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang cho các xã nông thôn.

Kết quả đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Bình Dương khá nổi bật. 100% xã xây dựng nông thôn mới đã cơ bản hoàn thành. Các địa phương gồm: huyện Dầu Tiếng đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; thị xã Tân Uyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016; thị xã Bến Cát đã hoàn chỉnh hồ sơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 thông qua Hội đồng thẩm định Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận thị xã Bến Cát hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×