Thời sự Bình Dương

Bình Dương thực hiện lộ trình phát triên về đô thị

Bình Dương đang phấn đấu sẽ trở thành đô thị loại 1, đây là quyết tâm chính trị lớn đã và đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đồng tâm hợp lực để thực hiện.

Bình Dương đang phấn đấu sẽ trở thành đô thị loại 1, đây là quyết tâm chính trị lớn đã và đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đồng tâm hợp lực để thực hiện. Trong đó tỉnh đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực của xã hội trong xây dựng phát triển đô thị theo hướng văn minh và hiện đại.

Với tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ hiện chiếm 97,3% trong cơ cấu kinh tế, đây được coi là tiền đề quan trọng để tỉnh BD xác định mục tiêu phát triển đô thị, phấn đấu sẽ trở thành đô thị loại 1, góp phần để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy trong nhiều năm qua, bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa, tỉnh Bình Dương đã huy động được nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư các kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo cho mục tiêu phát triển đô thị.

 Đến nay thành phố Thủ Dầu Một đã đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh; thị xã Thuận An và Dĩ An đã được công nhận là đô thị loại 3; thị xã Bến Cát và Tân Uyên được công nhận tiêu chí đô thị loại 4. Không gian đô thị phát triển về phía Nam, phía Bắc tỉnh và trung tâm, với chùm đô thị và đô thị vệ tinh liên kết chặt chẽ với nhau, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư hiện đại, đồng bộ. Đến nay diện tích nhà ở trong tỉnh bình quân đạt 23,5 mét vuông/ người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 76,8%, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,97%, tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch đạt 99%.

Từ những kết quả đã đạt được, tỉnh BD đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ về phát triển đô thị, đó là tập trung phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó hệ thống giao thông phải đi trước một bước, tạo đà thúc đẩy sự phát triển, là mũi đột phá quan trọng kết nối các trung tâm đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Cùng với việc lập mới các quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế, xã hội các huyện, thị, thành phố và quy hoạch chung đô thị của tỉnh, sẽ tập trung phủ kín các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch các xã nông thôn mới, khắc phục tình trạng chồng chéo, bất hợp lý giữa các loại quy hoạch. Đồng thời thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư vào phát triển đô thị; Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, quy hoạch, thiết kế đô thị; Từng bước đồng bộ hóa quy định quản lý đô thị theo mô hình chính quyền đô thị văn minh, hiện đại và đạt chuẩn quốc tế, gắn với xây dựng thành phố thông minh.

Với những định hướng lớn đề ra, đã và đang được tỉnh BD tổ chức triển khai thực hiện, đây sẽ là cơ sở để các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng các chuyên đề về phát triển đô thị, góp phần thực hiện thắng lợi lộ trình về phát triển đô thị ở địa phương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×