Thời sự Bình Dương

Bình Dương triển khai cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã định danh

Bình Dương đang gấp rút triển khai cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới theo đúng qui định của BHXH Việt Nam về quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã định danh.

Bình Dương đang gấp rút triển khai cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới theo đúng qui định của BHXH Việt Nam về quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã định danh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×