Thời sự Bình Dương

Bình Dương xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư trong nước với đăng ký mới đạt 23.000 doanh nghiệp, tăng gấp đôi so với giai đoạn 2011 - 2015, vốn đăng ký đạt 110.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ thực hiện tích cực và h

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư trong nước với đăng ký mới đạt 23.000 doanh nghiệp, tăng gấp đôi so với giai đoạn 2011 - 2015, vốn đăng ký đạt 110.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ thực hiện tích cực và hiệu quả các nhóm giải pháp, trong đó, thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 35 của chính phủ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Không chỉ là số lượng thu hút được bao nhiêu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mà quan trọng là chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mục tiêu của tỉnh Bình Dương là xây dựng doanh nghiệp trong tỉnh có năng lực cạnh tranh , phát triển bền vững.

Theo đó,  tỉnh tập trung đầu tư, cải thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ thu hút đầu tư, nhất là các công trình mang tính động lực: giao thông, cấp điện, cấp thoát nước. Gắn kết và khai thác lợi thế từ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng, cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông nhằm nâng cao năng lực thông hành, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy cải cách hành chính làm giải pháp đột phá để cải thiện môi trường đầu tư; tập trung rà soát, mẫu hóa hồ sơ hành chính trong thủ tục thành lập doanh nghiệp và thực hiện dự án đầu tư để rút ngắn thời gian khởi sự kinh doanh, đầu tư.  Củng cố, hoàn thiện, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông đăng ký doanh nghiệp và giải quyết các thủ tục về đầu tư. Thực hiện công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng đào tạo nghề cho người lao động và cung cấp lao động kỹ thuật  cho các khu công nghiệp và doanh nghiệp. Bằng các giải pháp, tỉnh thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy hỗ trợ khởi nghiệp, giúp doanh nghiệp trong nước phát huy tối đa tiềm năng để phát triển sản xuất; phát huy tốt vai trò của các tổ chức hội doanh nghiệp trong việc tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư, liên kết hợp tác đầu tư, hỗ trợ nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp.

Theo Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương, trong 5 năm 2011-2015, tỉnh Bình Dương đã thu hút được trên 11.400 doanh nghiệp, tăng 106% so với giai đoạn 2006-2010 (5.550 doanh nghiệp) với tổng số vốn đăng ký gần 53.500 tỷ đồng, tăng 19% so với giai đoạn 2006 - 2010 (gần 45 ngàn tỷ đồng).  Năm 2016, tỉnh tiếp tục thu hút 31.300 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh. Trong đó, có 4387 lượt doanh nghiệp đăng ký mới với tổng số vốn gần 18.800 tỷ đồng và 768 lượt doanh nghiệp tăng vốn trên 12.500 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có trên 25.300 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng số vốn hơn 188 ngàn tỷ đồng. Như vậy, tình hình đầu tư của các doanh nghiệp đang có xu hướng tăng là yếu tố thuận lợi để BD thực hiện được mục tiêu đề ra trong 5 năm 2016-2020.

Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 tiếp tục  điều kiện để các địa phương thiết lập môi trường đầu tư thuận lợi hiệu quả cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nền kinh tế của địa phương và của đất nước.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×