Thời sự Bình Dương

Bình Dương xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân

Năm 2017, tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai các giải pháp để có những đột phá về cải cách hành chính, nhằm cải thiện môi trường thu hút đầu tư, góp phần tích cực tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới sự phát triển bền vững.

Năm 2017tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai các giải pháp để có những đột phá về cải cách hành chính, nhằm cải thiện môi trường thu hút đầu tư, góp phần tích cực tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới sự phát triển bền vững.

Đến nay, 9/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bình Dương đều tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Riêng trung tâm hành chính tập trung là điểm nhấn về cải cách hành chính của tỉnh. Chỉ riêng Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có thể giải quyết hơn 1.300 thủ tục hành chính, từ khâu tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả. Người dân, doanh nghiệp có thể gặp trực tiếp đại diện của 20 sở, ngành, 18 cơ quan chuyên môn. Qua đó, không chỉ đơn giản hóa các thủ tục hành chính, mà còn tạo đột phá trong thu hút đầu tư.

Đề án một cửa liên thông cấp tỉnh, cấp huyện hiện đại kết hợp với mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện" vì nhân dân phục vụ, chuyển trả hồ sơ hành chính công qua đường bưu điện hiện được triển khai trong toàn tỉnh. Đây là một trong những giải pháp để các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi hơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, được nhân dân và doanh nghiệp ủng hộ và đánh giá cao.

Trong quá trình xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính hiện được xem là giải pháp đột phá của nhiều địa phương trong cả nước. Đối với Bình Dương, tỉnh xác định tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình để phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời ở những lĩnh vực trọng điểm như cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm...Qua đó  tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Hiện nay UBND tỉnh Bình Dương đã có các kế hoạch triển khai hành động Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 xây dựng nền hành chính lấy nhân dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Đây là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân trên tinh thần "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Đây là một trong những cơ sở để Bình Dương thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới sự phát triển bền vững.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×