WTA

Bình Dương xây dựng thành phố thông minh

Năng động, sáng tạo, đổi mới cách nghĩ và cách làm, tạo đột phá để phát triển, đã đưa Bình Dương từ tỉnh thuần nông thành tỉnh công nghiệp phát triển, là điểm sáng trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Đến nay, công nghiệp và dịch vụ của tỉnh chiếm gần 88% trong cơ cấu kinh tế; toàn tỉnh hiện có 34.407 doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh với tổng vốn hơn 276 nghìn tỷ đồng và 3.430 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  với tổng vốn đăng ký 31,3 tỷ USD; hạ tầng công nghiệp được hoàn thiện với 29 khu công nghiệp, diện tích 12.743 ha và 12 cụm công nghiệp có diện tích gần 800 ha, đến năm 2020, toàn tỉnh có 34 khu công nghiệp với diện tích 14.790 ha. Từ năm 2016, Bình Dương đã kết nghĩa với TP.Einhoven (Hà Lan) và chính thức khởi động đề án thành phố thông minh Bình Dương. Đề án được UBND tỉnh Bình Dương chính thức phê duyệt vào tháng 11.2016 là một chương trình chiến lược đột phá kinh tế xã hội của Bình Dương đến năm 2021, hướng đến phát triển một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, sản xuất công nghệ cao, quy hoạch đô thị theo hướng thông minh và tạo tiền đề tiến lên nền kinh tế tri thức.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×