Thời sự Bình Dương

Bình Dương: Xây dựng thành phố thông minh từ mô hình 3 nhà

Để xây dựng Bình Dương thành đô thị thông minh, Bình Dương đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm dựa trên nền tảng mô hình Ba Nhà, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp.

Để xây dựng Bình Dương thành đô thị thông minh, Bình Dương đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm dựa trên nền tảng mô hình Ba Nhà, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp. Mô hình 3 nhà là chìa khóa dẫn đến thành công của thành phố Eindhoven ( Hà Lan)– thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới năm 2011 theo tiêu chí đánh giá của Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới - ICF.

Thảo luận tại Hội nghị thành phố thông minh Bình Dương năm 2017, Ông Trần Thanh Liêm – chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Hội đồng  cố vấn TPTM BD cho biết: Dựa trên những điểm tương đồng giữa Becamex – Bình Dương và Brainport – Eindhoven, lãnh đạo và chuyên gia 2 bên đã cùng khẳng định, việc BD ứng dụng mô hình hợp tác 3 nhà : nhà nước – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp, từng bước chuyển đổi sang nền kinh tế dịch vụ, sản xuất công nghệ cao, hướng đến xây dựng thành phố thông minh là giải pháp tối ưu và khả thi nhất để tiến tới thành công , đồng thời tạo thuận lợi cho kinh tế xã hội của tỉnh tăng tốc và phát triển vượt bậc, bền vững. Tỉnh đã hình thành bộ tài liệu theo cách tiếp cận của Eindhoven, gọi là Bình Dương Navigator 2021 được phát triển theo hướng mở và luôn đuợc cập nhật thường xuyên, bao gồm 46 hành động cụ thể thuộc 14 chương trình, chia thành 4 yếu tố cơ bản, đó là con người, công nghệ, doanh nghiệp và các yếu tố nền tảng.

Thành phố Eindhoven là một trong những trung tâm sản xuất, nghiên cứu và phát triển công nghiệp trọng yếu nhất của Châu âu, và là thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới năm 2011 theo tiêu chí đánh giá của Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới ICF. Chìa khóa thành công quan trọng nhất của Eindhoven là mô hình 3 nhà , tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước- nhà doanh nghiệp, nhà trường, cùng nhau chia sẻ kiến thức và nguồn lực, từ đó tạo tầm nhìn chung và thiết lập các chiến lược hành động phù hợp thúc đẩy toàn khu vực đổi mới và phát triển.

Chúng ta đang sử dụng khái niệm 3 nhà: nhà nước – nhà doanh nghiệp nhà trường. Tôi muốn thêm  khía cạnh khác khi nói về 3 nhà này. Tôi muốn đề cập đến quan điểm của người dân , người sử dụng cuối cùng và các tổ chức dân sự xã hội. Tài liệu chiến lược Binh Dương Navigator 2021 đã rất sáng suốt khi nhìn nhận 2 yếu tố chính để đảm bảo bao gồm những khía cạnh này, đó là vai trò lãnh đạo và sự hợp tác. Tôi hoàn toàn tự tin để phát biểu rằng cách tiếp cận này sẽ thành công ở Bình Dương

Hội thảo các giải pháp ý tưởng đổi mới sáng tạo trong xây dựng thành phố thông minh Bình Dương đã thảo luận các ý tưởng, dự án của các diễn giả, doanh nghiệp trong việc xây dựng TPTM Bình Dương với mô hình 3 nhà, cũng như chia sẻ các xu thế mới. Các ý tưởng, dự án của các diễn giả sẽ giúp tỉnh có thêm những kinh nghiệm, vận dụng những giải pháp phù hợp cho các kế hoạch hành động và thực hiện các bước đi tiếp theo của lộ trình xây dựng TPTM. Theo UBND tỉnh, hiện có rất nhiều dự án trên nhiều lĩnh vực đã và đang được đồng loạt triển khai tại BD, từ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp cho đến hiện đại hóa đô thị, quy hoạch khu công nghiệp khoa học công nghệ, đột phá trong qui hoạch giao thông thông minh... Năm 2018, Bình Dương sẽ triển khai 18 hoạt động, ứng dụng công nghệ, kết hợp mô hình “3 nhà”, nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tạo cơ hội cho người lao động tiếp cận nhiều hơn với khoa học công nghệ.

Trong chương trình đột phá chiến lược 2021 của Đề án Thành phố thông minh Bình Dương, tỉnh đặt mục tiêu sẽ trở thành thành viên của ICF, lọt được vào Smart21 –tức 21 khu vực thông minh của năm. Với kinh nghiệm hợp tác giữa Bình Dương và Eindhoven, hy vọng rằng Bình Dương sẽ nằm trong danh sách Cộng đồng thông minh trên thế giới như chương trình đề án đã đề ra.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×