Horasis 2019

Bình Dương xuất siêu 7 tỷ USD

Năm 2019 , Bình Dương ước đạt giá trị xuất khẩu 27,8 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018. Nếu so với năm 1997 – năm đầu tiên tái lập Tỉnh, kết quả xuất khẩu năm nay đã tăng gấp 55 lần.

Năm 2019 , Bình Dương ước đạt giá trị xuất khẩu 27,8 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018. Nếu so với năm 1997 – năm đầu tiên tái lập Tỉnh, kết quả xuất khẩu năm nay đã tăng gấp 55 lần.

Không chỉ đạt giá trị xuất khẩu chiếm từ 10-12% /tổng giá trị xuất khẩu hàng năm của cả nuớc, Bình Dương còn là một trong những địa phương đạt giá trị xuất siêu rất sớm trong họat động ngọai thương ở nuớc ta. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, giá trị xuất siêu của Bình Dương đã tăng từ 3 tỷ USD vào năm 2014  lên gần 5 tỷ USD vào năm 2018 và 7 tỷ USD vào năm nay. Có đuợc kết quả này là do tỉnh luôn quan tâm huy động nguồn lực rất lớn  từ các thành phần kinh tế, đưa vào sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu nội địa và thị trường quốc tế. Đến nay tỉnh đã có 3.732 dự án FDI với số vốn 35,1 tỷ USD và gần 41.800 doanh nghiệp trong nước với số vốn gần 354.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 95% luợng vốn đầu tư FDI và vốn trong nuớc được đầu tư vào sản xuất công nghiệp, đã tạo ra gía trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu của địa phương hiện chiếm hơn 10% giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu của cả nước.

Đáng chú ý là trong 5 năm gần đây, một số ngành hàng mới như: điện tử, chất bán dẫn, duợc phẩm, thiết bị y tế công nghệ cao, thiết bị khai thác dầu khí thuộc  lĩnh vực công nghiệp chế tạo cũng đóng góp vào giá trị xuất  khẩu của địa phương từ 5-6  tỷ /USD năm. Đây là một buớc phát triển mới trong họat động ngọai thương của Tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu cạnh tranh.           

Những thành tựu trong họat động ngọai thương của Bình Dương thời gian qua, vừa thể hiện chính sách thu hút đầu tư ở Bình Dương đạt hiệu quả cao, vừa thể hiện sức tự vuơn lên của cộng đồng các doanh nghiệp trong Tỉnh trước các áp lực cạnh tranh của thị trường quốc tế. Đây sẽ là tiền đề để tỉnh Bình Dương tiếp tục gặt hái đuợc nhiều kết quả hơn nữa trong tiến trình hội nhập sâu rộng với kinh tế tòan cầu, vốn có nhiều thách thức và thuận lợi đan xen.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×