Thời sự Bình Dương

Bộ Thông tin Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2021

          Báo cáo đánh giá riêng năm 2020, cũng như giai đoạn 5 năm 2016 – 2020 ngành thông tin truyền thông đã có bước phát triển mạnh mẽ. Ngành đã tập trung thực hiện chiến lược cơ cấu nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia tiếp tục được xây dựng hiện đại và rộng khắp, mạng lưới bưu chính, viễn thông phát triển nhanh chóng, vững chắc. Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu trong ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước và đời sống xã hội. 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×