Chính trị - Xã hội

Bộ Y tế công bố 12 website cung cấp thông tin về các bệnh phổ biến

Bộ Y tế vừa nêu tên 12 website cung cấp thông tin về các bệnh phổ biến kèm theo quyết định về hướng dẫn phát hiện sớm, điều trị một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×