LH Đờn Ca Tài Tử 2017

Ca cổ Chào xuân mới

1.Chào xuân mới                                                                       4. Mùa xuân ước vọng                  

- Sáng tác: Phong Vũ - Hoài Phương                                      - Sáng tác: Lê Hoài

- Trình bày: Võ Minh Lâm                                                         - Trình bày: Như Quỳnh

2. Mùa xuân gửi anh                                                                  5. Xuân thắm duyên nồng

- Sáng tác: Phương Hoài                                                           - Sáng tác: Hải Minh

- Trình bày: Lê Hồng Thắm                                                      - Trình bày: NSUT Quế Trân - Lê Tứ

3. Xuân về trên quê hương

- Sáng tác: Đỗ Dũng

- Trình bày: NSUT Tấn Giao

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×