LH Đờn Ca Tài Tử 2017

Ca cổ Mùa xuân ơn Đảng

1. Mùa xuân ơn Đảng                                   4. Khúc ca xuân dâng Đảng                  

- Sáng tác: Hoài Vũ                                       - Sáng tác: Hoài Phương

- Trình bày: NSUT Quế Trân - lê Tứ                   - NSUT: Tấn Giao

2. Tự tình với mùa xuân                               5. Xuân hạnh phúc

- Sáng tác: Vũ Phương                                    - Sáng tác: Dạ Ngân Châu

- Trình bày: Nhơn Hậu                                    - Trình bày: NSUT Trọng Phúc - Ngọc Đợi

3. Tình xuân Đất Thủ

- Sáng tác: Minh Hải

- Trình bày: Cẩm Thúy - Lê Thanh

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×