LH Đờn Ca Tài Tử 2017

Ca cổ - Nhớ mùa thu ấy

1. Nhớ mùa xuân ấy                                                                      4. Sáng mãi một mùa thu                 

- Sáng tác: Minh Hải                                                                        - Sáng tác:  Thái Quốc - Thế Nguyên

- Trình bày: NSUT Nhơn Hậu                                                         - Trình bày:  Võ Minh lâm

2. Nhớ mãi một mùa thu                                                               5. Vang vọng một mùa thu

- Sáng tác: Lê Vũ                                                                             - Sáng tác: A Lý Phượng Tuyền

- Trình bày: Như Huỳnh - Vũ Thành                                            - Trình bày: NSUT Quế Trân - Lê Tứ

3. Mùa thu kỷ niệm

- Sáng tác: Phong Vũ - Hoài Phương

- Trình bày: NSUT Thanh Ngân

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×