LH Đờn Ca Tài Tử 2017

Ca cổ - Trái tim người lính

1. Một chặng đường                                                                     4. Trường Sa và nổi nhớ           

- Sáng tác: Nhất Duy                                                                    - Sáng tác:  Thái Quốc - Thế Nguyên

- Trình bày: Hồ Ngọc Trinh                                                          - Trình bày: Bảo Châu - Trung Đẳng

2. Tình riêng tình chung                                                              5. Lời Mẹ cho con

- Sáng tác: Phạm Văn Đằng                                                        - Sáng tác: Phạm Huỳnh

- Trình bày: Hoài Vương - Thanh Tâm                                      - Trình bày: NSUT Phượng Hằng - Minh Trường

3. Chút lòng gởi đến Trường Sa

- Sáng tác: A Lý Phượng Tuyền

- Trình bày: Nhơn Hậu

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×