Thời sự Bình Dương

Các khu, cụm công nghiệp cho thuê thêm 300ha diện tích đất, nhà xưởng

Đến giữa tháng 11, tỉnh Bình Dương đã thu hút được 2 tỷ 514 triệu USD, vượt 80% kế hoạch năm. Gần 90% số vốn đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

Trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2017, thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả tăng cao so với năm 2016. Đến giữa tháng 11, tỉnh Bình Dương đã thu hút được 2 tỷ 514 triệu USD, vượt 80% kế hoạch năm. Gần 90% số vốn đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

Báo cáo của ngành chức năng, năm 2017, tỉnh Bình Dương đã thu hút 2 tỷ 514 triệu USD vốn FDI. Trong đó, có gần 2 tỷ 250 triệu USD đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp , chiếm tỷ lệ gần 90%. Tổng diện tích đất, nhà xưởng trong các khu, cụm công nghiệp được cho thuê hơn 300 ha. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã giải ngân 1,7 tỷ USD để đầu tư nhà xưởng máy móc thiết bị sản xuất kinh doanh. Năm 2017, doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt 22,4 tỷ USD, xuất khẩu đạt 13,7 tỷ USD, chiếm 48% giá trị của cả tỉnh.

Trong các giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển KTXH 5 năm 2016-2020, tỉnh Bình Dương sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp là định hướng xuyên suốt của tỉnh.  Hiện nay UBND tỉnh đang hoàn chỉnh quyết định quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bản tỉnh - thay thế cho quyết định số 49. Theo đó, các dự án sản xuất gây ô nhiểm môi trường trong khu nhà ở, đô thị sẽ di dời vào khu - cụm công nghiệp có ngành nghề và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động của dự án và của doanh nghiệp. Các khu cụm công nghiệp, khu công nghệ cao chỉ thu hút các ngành nghề đầu tư đúng với danh mục ngành nghề thu hút đầu tư đã được phê duyệt. Theo UBND tỉnh, hiện nay, tỉnh đang triển khai đầu tư xây dựng 1 số khu công nghiệp mới, KCN mở rộng, với tổng diện tích 4,146 ha và 1 cụm công nghiệp 75 ha. Theo điều chỉnh quy hoạch các KCN đến năm 2020, tỉnh Bình Dương có 33 KCN với diện tích 14.790ha.

Năm 2018, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 1,4 tỷ USD, triển khai một số khu, cụm công nghiệp mới sẽ là điều kiện thuận lợi để tiếp tục thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×