Giáo dục Hướng nghiệp

Cao đẳng y tế - Nơi cung cấp nhân lực cho ngành y trong khu vực

Đươc thành lập cách đây gần 40 năm, Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương chuyên đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng trở xuống về các chuyên ngành Y và Dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô một cách hợp lý; tạo môi trường học tập bình đẳng, chất lượng và hiệu quả; đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực theo chuẩn, có đạo đức nghề nghiệp, có kỹ năng giao tiếp và khả năng học tập suốt đời nhằm phục vụ chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương và các tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×