Thời sự Bình Dương

Chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX

Trong tuần, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Bình Dương khóa 9 thu hút sự quan tâm theo dõi của nhân dân cử tri trong tỉnh. Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật 6

Trong tuần, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Bình Dương khóa 9 đã thu hút sự quan tâm theo dõi của nhân dân cử tri trong tỉnh. Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã đánh giá  tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2017, xem xét phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cho cả năm 2017. Thực hiện quyền giám sát, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; đồng thời, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, HĐND đã ghi nhận kết quả khả quan, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

 So với cùng kỳ năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 7,85%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 20,2%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 16,7%, tiếp tục duy trì thặng dư thương mại trên 3,2 tỷ đô la Mỹ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo đúng định hướng, giá trị sản xuất tăng 3,8%. Tổng thu ngân sách đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 15%, đạt 50% dự toán. Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 20.800 tỷ đồng, tăng 40%, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 1 tỷ 670 triệu USD, đạt 120% kế hoạch cả năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10,9%, thực hiện gần 30.000 tỷ đồng. Các đô thị Thuận An, Dĩ An được công bố đạt đô thị loại 3; Đề án TP thông minh BD bước đầu được triển khai tích cực.

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm. Tỉnh đã huy động hơn 820 tỷ đồng chăm lo các hoạt động an sinh xã hội, tạo việc làm mới cho 25.700 lao đồng, đạt 57% kế hoạch năm. 80% đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các điều kiện phục vụ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đảm bảo, chất lượng giáo dục và đạo tạo các cấp được duy trì. Công tác cải cách hành chính đạt được kết quả tích cực. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

HĐND tỉnh đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành, cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành trong khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017. Những kết quả đạt được đã tạo tiền đề thuận lợi cho mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017 theo Nghị quyết HĐND tỉnh.

Thảo luận cũng đã nêu lên những khó khăn hạn chế: Đó là kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB đạt thấp. Tình hình này đã diễn ra trong năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo tìm nguyên nhân và các giải pháp khắc phục nhưng chưa được khắc phục hiệu quả. Tình hình nợ đọng thuế tăng so với cuối năm 2016, đã vượt 5% dự toán thu.  Năng suất, giá cả nông sản không ổn định. Công tác thi công, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông trong tỉnh còn hạn chế, tình trạng ùn tắc giao thông ở 1 số tuyến đường vào giờ cao điểm chưa được khắc phục hiệu quả, tình hình tai nạn giao thông, tai nạn lao động, cháy nổ, đuối nước còn diễn ra nhiều. Những khó khăn hạn chế này, cần tích cực thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển KTXH năm 2017 theo nghị quyết HĐND tỉnh.

Giải trình làm rõ thêm các giải pháp thực hiện để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2017, Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ các nhóm giải pháp tích cực.

Qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến của đại biểu thảo luận tại Tổ, phiếu chất vấn của đại biểu; qua các đợt giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; và các vấn đề mà xã hội quan tâm, kỳ họp này, HĐND tỉnh đã chất vấn 3 nhóm vấn đề : Việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và việc thực hiện Đề án vị trí việc làm của tỉnh. Trách nhiệm, hiệu quả thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kết quả thực hiện mô hình chính quyền thân thiện; tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Việc thu hút, bố trí các dự án sản xuất trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; vấn đề phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; vấn đề khởi nghiệp.  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; giải pháp, chính sách cụ thể để các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia trong việc xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; việc thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy, chữa cháy của các trung tâm thương mại, khu dân cư, kho chứa phế liệu…; việc xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để xảy ra sự cố cháy nổ.

Với 3 nhóm nội dung trên, các đơn vị Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Phòng cháy chữa cháy tỉnh đã trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét các tờ trình của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc thu, chi của một số lĩnh vực; quyết định mức thu học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất năm 2017; phân loại đơn vị hành chỉnh tỉnh và thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh và Đề thành lập thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng, thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên.

HĐND tỉnh cũng đã thông qua các nghị quyết thành lập đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khoá 9; Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.

Trong các kỳ họp, kỳ họp này lần đầu tiên HĐND tỉnh nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh và ban hành nghị quyết về vấn đề này. HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực , tinh thần trách nhiệm của UBND trong việc chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh. Đến nay, các cơ quan chức năng đã ghi nhận, tiếp thu và giải quyết, trả lời 152 kiến nghị, đạt 100%. Trong đó có hơn 120 kiến nghị (chiếm 80%) đã được trả lời hoặc giải quyết xong; còn hơn 30 kiến nghị (chiếm 20 %) đang tiếp tục giải quyết.

Đánh giá của HĐND tỉnh, nhìn chung công tác tiếp nhận, trả lời giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng qui định, nhiều kiến nghị được xem xét giải quyết thấu đáo, nội dung trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng và đảm bảo thời gian theo yêu cầu. Kết quả đạt được trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân, bảo đảm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, qua đó tác động tích cực, thúc đẩy phát triển KTXH.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch giải quyết vào báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2017 đối với hơn 30 kiến nghị đang giải quyết theo báo cáo của UBND tỉnh. HĐND tỉnh sẽ công khai nội dung trả lời, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trên trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh để cử tri biết, theo dõi, giám sát.

Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KTXH năm 2017 xác định rõ nhiệm vụ năm 2017: Bảo đảm tăng trưởng ổn định và bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, ổn định  tỷ trọng ngành công nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội,  phát triển đô thị - dịch vụ tạo tiền đề đưa tỉnh trở thành đô thị loại I trước năm 2020. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng cường quốc phòng – an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, nhất là trên lĩnh vực kinh tế.      

 Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tin rằng năm 2017, kinh tế xã hội của tỉnh BD tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng. Tỉnh sẽ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Tỉnh Uỷ, HĐND đã đề ra, làm tiền đề để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×