Thời sự Bình Dương

Chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh

Một trong những nội dung làm việc tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Bình Dương khoá 9 được cử tri quan tâm là báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và nghe trả lời chất vấn của các sở, ngành về những vấn đề cử tri quan tâm.

Một trong những nội dung làm việc tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Bình Dương khoá 9được cử tri quan tâm là báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và nghe trả lời chất vấn của các sở, ngành về những vấn đề cử tri quan tâmNội dung này được Thường trực HĐND cho ý kiến tại các phiên họp chuẩn bị cho kỳ họp.

Phiên họp lần thứ 14 của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh.

Qua tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 152 kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh. Những ý kiến kiến nghị có liên quan hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Đến nay các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu, xem xét giải quyết, trả lời tất cả các kiến nghị. Trong đó 121 kiến nghị (chiếm 80%) đã được trả lời hoặc giải quyết xong; còn 31 kiến nghị (chiếm 20 %) được ghi nhận và đang tiếp tục thực hiện thuộc lĩnh vực hạ tầng – giao thông, đất đai, môi trường, y tế. Cụ thể kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh sẽ được báo cáo tại kỳ họp thứ 4.

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tiếp xúc cử tri. Lĩnh vực giao thông, sản xuất nông nghiệp, thuỷ lợi, đất đai, qui hoạch xây dựng, môi trường, lĩnh vực y tế, giáo dục, chế độ, chính sách với những người có công, được các cử tri quan tâm nêu ý kiến kiến nghị đến kỳ họp.

Qua tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, ý kiến của đại biểu HĐND thảo luận tại tổ, phiếu chất vấn của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đề xuất 3 nhóm vấn đề để chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, các đơn vị trả lời là Sở Nội vụ, Sở kế hoạch đầu tư và lãnh đạo UBND tỉnh:

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày, 13 và 14/7. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh BTV 1 Đài THBD vào sáng ngày 14/7.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×