Chính trị - Xã hội

Công nhân lao động Bình Dương

Cùng với tiến trình đổi mới của đất nước, tỉnh Bình Dương đã và đang có sự phát triển toàn diện, trở thành một trong những địa pương có nền kinh tế công nghiệp phát triển mạnh của cả nước. Bình Dương thành lập nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp để thu hút các dự án đầu tư, phát triển kinh tế, do đó số lượng công nhân lao động rất lớn. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp, nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ công nhân lao động, từ đó đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×