Giáo dục Hướng nghiệp

Công tác đào tạo nguồn nhân lực ở Phân hiệu Cao đẳng đường sắt phía Nam

Phân hiệu Cao đẳng đường sắt phía Nam  đào tạo theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và sơ cấp nghề các ngành nghề phục vụ ngành đường sắt và xã hội; Đào tạo bồi  dưỡng nghiệp vụ, thi nâng bậc, sát hạch tay nghề cho cán bộ, công nhân viên trong và ngòai ngành; Nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận, chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến; Đào tạo và liên kết đào tạo Ngọai ngữ, Tin học, Đại học...  

     

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×