Thời sự Bình Dương

Công ty cao su Dầu Tiếng - Một năm vượt khó

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trong năm qua, với sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể cán bộ đảng viên, công nhân lao động, công ty TNHH 1 thành viên Cao su Dầu Tiếng đã đạt được những kết quả quan trọng trong thúc đẩy doanh nghiệp

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trong năm qua, với sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể cán bộ đảng viên, công nhân lao động, công ty TNHH 1 thành viên Cao su Dầu Tiếng đã đạt được những kết quả quan trọng trong thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2016 vừa qua, trong bối cảnh đối mặt với những khó khăn do thời tiết thay đổi bất thường, nhiều diện tích cao su đến thời điểm thanh lý và nhất là giá mủ vẫn ở mức thấp. Nhưng Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty công ty TNHH 1 thành viên cao su Dầu Tiếng đã không ngừng nỗ lực, kề vai sát cánh, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ đó đã giúp đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch đề ra của công ty. Trong năm, công ty sản xuất đạt sản lượng gần 27.000 tấn mủ, đạt hơn 100% kế hoạch, tổng doanh thu hơn 1.790 tỉ đồng, đạt 116% kế hoạch; tổng lợi nhuận gần 537 tỉ đồng; nộp ngân sách hơn 157 tỉ đồng. Đi đôi với phát triển sản xuất kinh doanh, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên chức lao động, các mặt hoạt động phong trào đoàn - hội ngày càng có sự chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực. Thu nhập bình quân của công nhân đạt hơn 6,9 triệu đồng/tháng.

Năm 2017, Công ty TNHH 1 thành viên Cao su Dầu Tiếng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, giữ vững ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khai thác 25.000 tấn mủ, tổng doanh thu trên 1.370 tỉ đồng. Đảm bảo thu nhập ổn định việc làm cho người lao động.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, công ty TNHH 1 thành viên cao su Dầu Tiếng đang tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp đầu tàu trong ngành cao su, thực hiện các giải pháp chiến lược, phát động trong trào thi đua sâu rộng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×