Thời sự Bình Dương

Công ty cổ phần công nghiệp Đông Hưng đón nhận Huân chương Lao động Hạng III

Tối 21/1, công ty cổ phần công nghiệp Đông Hưng-Thi Xã Dĩ An tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và đón nhận huân chương lao động hạng III.

Tối 21/1, công ty cổ phần công nghiệp Đông Hưng-Thi Xã Dĩ An tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và đón nhận huân chương lao động hạng III. Ông Đặng Minh Hưng,Phó chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương đến dự.

Công ty cổ phần công nghiệp Đông Hưng hiện là 1 trong  500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, chuyên sản xuất và cung ứng sản phẩm giày xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, với 10.000 lao động. Thời gian qua, bên cạnh đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất luợng sản phẩm , đa dạng hóa ngành hàng, công ty đã chú trọng đầu tư hệ thống sản xuất phụ liệu dựa trên nguồn nguyên liệu  có sẵn trong nuớc nên đạt hiệu quả tốt trong sản xuất kinh doanh. Năm 2016 công ty đã sản xuất và cung ứng cho thị trường trong  và ngoài nuớc hơn 15 triệu đôi gìay các lọai, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 150 triệu USD. Thu nhập bình quân lao động đạt hơn 7,5  triệu đồng người/tháng. Công ty luôn hòan thành tốt nghĩa vụ với nhà nuớc,trách nhiệm  với người lao động và tích cực tham gia các họat động xã hội từ thiện.

Với những đóng góp nêu trên , công ty đã vinh dự đuợc Chủ tịch nuớc trao tặng Huân chương lao động hạng III. Ông  Hà Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT-TGĐ Công ty đuợc Thủ Tứơng Chính Phủ trao tặng bằng khen.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×