Thời sự Bình Dương

Cục thuế Bình Dương hoàn thành nhiệm vụ năm 2016

Trong những ngày này, các ngành, các cơ quan đơn vị tiến hành tổng kết đánh giá qua 1 năm thực hiện nhiệm vụ. Năm nay, Cục thuế Bình Dương đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, tăng 10,3% so với năm 2015.

Trong những ngày này, các ngành, các cơ quan đơn vị tiến hành tổng kết đánh giá qua 1 năm thực hiện nhiệm vụ. Năm nay, Cục thuế Bình Dương đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước,  tăng 10,3% so với năm 2015.

Năm 2016, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước do UBND tỉnh giao cho Cục thuế Bình Dương là 28.500 tỷ đồng; tăng 10% so với thực hiện năm 2015. Đây cũng là dự toán HĐND tỉnh giao. Trong năm 2016, đơn vị thực hiện thu gần 29.000 tỷ đồng, vượt dự tóan được giao và tăng 10,3% so với cùng kỳ. Phân tích theo nguồn thu cho thấy, trong năm qua, có 10/15 khỏan thu đạt và vượt dự tóan, có 5/15 khỏan thu không đạt dự tóan, trong đó, thu từ các doanh nghiệp nhà nước TW giảm thấp còn 76,2%; thu từ các doanh nghiệp nhà nước địa phương 88,7%; khu vực doanh nghiệp ngòai quốc doanh 95,7%. Đây là điều rất đáng quan tâm bởi đóng góp chủ yếu cho nguồn thu NSNN của địa phương chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2016 mang lại kết quả tích cực,  Cục thuế Bình Dương đã đẩy mạnh thanh tra kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, tăng cường quản lý thu hồi nợ đọng thuế và cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế. Riêng công tác thanh tra, kiểm tra, trong năm 2016 đã thanh tra, kiểm tra hơn 3.600 doanh nghiệp, thu hồi 444 tỷ đồng , giảm lỗ gần 1760 tỷ đồng.Tổng số nợ đọng thuế đã giảm , so với tổng thu NSNN cuối năm chiếm tỷ lệ 5,07%.

Các giải pháp thực hiện hiệu quả trong năm 2016 sẽ được Cục thuế tỉnh phát huy trong năm 2017. Cục thuế cũng sẽ phát động phong trào thi đua trong tòan ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế được giao. Được biết, năm 2017, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước do UBND tỉnh giao cho Cục thuế là 35.500 tỷ đồng; tăng 19,3% so với thực hiện năm 2016.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×