Thời sự Bình Dương

Đài PTTH Bình Dương luôn quan tâm chăm lo tốt đời sống người lao động

Song song với nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, trong những năm qua, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương cũng luôn quan tâm và chăm l

Song song với nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; trong những năm qua, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương cũng luôn quan tâm và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động, với nhiều nội dung phong phú, đa dạng.

Đài PTTH Bình Dương hiện có trên 300 cán bộ, viên chức, người lao động. Mặc dù từ khi thực hiện tự chủ tài chính trong hoạt động chi thường xuyên, nguồn thu có lúc gặp khó khăn; nhưng Đảng ủy, Ban giám đốc Đài luôn quan tâm và thực hiện nhiều nội dung nhằm từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, tăng nguồn thu, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách, cũng như chăm lo và bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động, như: Chi trả tiền lương, nhuận bút, các loại phụ cấp, tham gia BHXH, BHYT…

Bên cạnh đó, với vai trò tham gia quản lý, trong những năm qua, Công Đoàn cơ sở Đài PTTH Bình Dương cũng đã thường xuyên tham gia vào các quá trình đào tạo, đề bạt, nâng lương, đánh giá cán bộ, sắp xếp bộ máy; giám sát việc thực hiện... Đặc biệt, là công tác chăm lo đời sống CBCNV cũng được Công Đoàn cơ sở quan tâm và thực hiện tốt như: Xây dựng Quỹ xoay vòng vốn hỗ trợ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; thăm,tặng quà sinh nhật cho CBCNV, công đoàn viên; trợ cấp khó khăn đột xuất; thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ... Ngoài ra, Công Đoàn cũng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, Ban giám đốc đài và Đoàn thanh niên tổ chức cho CBVC, công đoàn viên đi tham quan nghĩ dưỡng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT... vui tươi, bổ ích nhân các dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3; Ngày báo chí CMVN 21/6; ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; ngày thành lập Đài 2-10... cũng như các hoạt động có ý nghĩa khác do các cấp, các ngành của tỉnh phát động và tổ chức.

Song song với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, học tập quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ CBVC, người lao động vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong thời gian tới, Đài PTTH Bình Dương sẽ tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt các chế độ có liên quan đến CBVC như: BHXH, BHYT, chế độ nâng lương, nâng ngạch, đào tạo - bồi dưỡng, ký kết hợp đồng lao động, cũng như các chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật... vừa thiết thực nâng cao chất lượng đời sống, vừa đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của CBVC, người lao động.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×