Giáo dục Hướng nghiệp

Đào tạo nghề của Trường Trung cấp nghề Dĩ An Bình Dương

Trường Trung cấp nghề Dĩ An Bình Dương đào tạo lao động theo 2 cấp  trình độ: trung cấp  nghề và sơ cấp nghề nhằm nâng cao chất lượng lực lượng lao động xã hội theo hướng chính quy và hiện đại. Chuẩn bị nguồn nhân lực có tay nghề hội nhập tốt với thị trường lao động của khu vực. Gắn kết trường nghề với các doanh nghiệp trong việc đào tạo, đào tạo lại nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu được bồi dưỡng về lao động kỹ thuật, cập nhật kiến thức một cách thường xuyên đối với người lao động.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×