Thời sự Bình Dương

Đầu tư kinh phí chương trình giảm nghèo

Năm 2021, tỉnh Bình Dương đề ra mục tiêu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hưởng đầy đủ các chính sách giảm nghèo của tỉnh. Năm qua, tổng kinh phí đầu tư thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo của tỉnh Bình Dương trên 246 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách chi trên 235 tỷ đồng, gồm: chi hỗ trợ có hoàn lại trên 196 tỷ đồng và hỗ trợ không hoàn lại như hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ miễn giảm học phí, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19. Vốn Ngân hàng chính sách xã hội ủy thác hỗ trợ cho vay vốn tín dụng ưu đãi trên 186 tỷ đồng.

 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×