Thời sự Bình Dương

Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bình Dương đến năm 2025

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bình Dương đến năm 2025. Sau thời gian chuẩn bị, Sở khoa học công nghệ Bình Dương sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà đề án đặt ra, theo đó bước đầu sẽ t

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bình Dương đến năm 2025. Sau thời gian chuẩn bị, học tập kinh nghiệm các tỉnh bạn có liên quan để bổ sung kiến thức; đồng thời cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm nắm bắt thực tiễn, sắp tới Sở khoa học công nghệ BD sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà đề án đặt ra, theo đó bước đầu sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công chức ở các sở, ngành được phân công thực hiện nhiệm vụ có liên quan khởi nghiệp.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×