Thời sự Bình Dương

Đề xuất miễn phí với học sinh THCS và trẻ mâm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Hội thảo đã thống nhất một số nội dung đề xuất cần xin ý kiến Chính phủ, bao gồm việc nâng chuẩn trìSnh độ đào tạo giáo viên tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng; việc xây dựng chính sách đối với nhà giáo để động viên sự nỗ lực của giáo viên, đặc biệt là ở bậc mầm non và phổ thông. Các ý kiến tại hội thảo đề xuất mở rộng đối tượng không phải đóng học phí đối với học sinh THCS và trẻ mầm non 5 tuổi. Đề xuất này dựa trên cơ sở Việt Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với tỷ lệ trẻ được đi học đạt trên 98%.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×