Thời sự Bình Dương

Điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về thuế bảo vệ môi trường.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về thuế bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, Ngành, địa phương, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, cho phép lùi thời hạn trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường sang Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp tháng 10/2019. Trình Chính phủ lập hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trong năm 2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường, để điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế, theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, và các nguyên tắc quy định tại Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×