Tin Thể thao

ĐIỀU LỆ Giải Việt dã “Chào năm mới” BTV – Number 1 lần thứ XX năm 2019

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

BAN TỔ CHỨC GIẢI VIỆT DÃ

“CHÀO NĂM MỚI” BTV-NUMBER 1

LẦN THỨ XX NĂM 2019

 
   

 


                Số:         /ĐL - PTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


       Bình Dương,  ngày    tháng 11  năm 2018

                                                         

ĐIỀU LỆ

Giải Việt dã “Chào năm mới”BTV – Number 1

 lần thứ XX năm 2019

 
   

 

 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          Kỷ niệm 22 năm ngày phát triển tỉnh Bình Dương 01/01/1997 - 01/01/2019.

          Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 đến 2020.

          Chào mừng thành công Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

          Động viên đông đảo quần chúng, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang… tham gia rèn luyện thân thể nhằm tăng cường sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ tổ quốc, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng các tài năng thể thao của tỉnh.

          Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau cho vận động viên các tỉnh, thành trên toàn quốc. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch tổ chức giải Việt dã “Chào năm mới” lần thứ XX năm 2019 BTV - Number 1.

          2. Yêu cầu

          Tất cả các đơn vị tham dự giải phải thực hiện nghiêm Điều lệ giải và các Qui định của Ban Tổ chức.

          Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/2002/CT-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao.

          II. THỜI GIAN HỌP VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

          1. Thời gian họp Trưởng đoàn

          - Hệ phong trào: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 29/ 12/ 2018

          - Hệ đội tuyển: Vào lúc 15 giờ ngày 30/ 12/ 2018

     - Địa điểm: Tại Hội trường Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương số 46, Đại lộ Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương (thay thư mời họp).

 

          2. Thời gian Thi đấu

          - Thi vòng loại chạy tập thể: Vào lúc 7h00’ ngày 31/12/2018 tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh  Bình Dương.

          - Thi chung kết chạy tập thể và các cự ly còn lại: Vào lúc 7h00’ ngày 01/01/2019 tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

          III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỦ TỤC THI ĐẤU

          1. Đối tượng

          Tất cả quần chúng nhân dân, các bộ công nhân viên chức nhà nước, các chuyên gia nước ngoài, học sinh, sinh viên đang học tập, sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều được đăng ký tham dự.

          Trường hợp cán bộ công chức, viên chức, người nước ngoài, công nhân lao động đang làm việc tại cơ quan, xí nghiệp trong tỉnh phải có hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên hoặc thẻ sinh viên do trường cấp (nếu là sinh viên các trường ĐH, CĐ …), riêng lực lượng vũ trang phải có thẻ ngành, không tăng cường bên ngoài tỉnh.

          2. Thủ tục đăng ký

          Danh sách đăng ký dự thi, ghi rõ họ tên, nội dung thi đấu và do Thủ trưởng đơn vị ký tên xác nhận.

          Bản sao giấy khai sinh đối với các vận động viên nhi đồng, thiếu niên, thanh niên phải có giấy CMND để BTC kiểm tra khi tiếp nhận hồ sơ.

          Giấy khám sức khoẻ cho từng vận động viên hoặc tập thể do cơ quan Y tế xác nhận đủ sức khoẻ thi đấu.

          Mỗi vận động viên tham gia thi đấu nộp 02 ảnh (3x 4) để làm thẻ thi đấu.

          Thời gian đăng ký từ ngày ban hành điều lệ đến hết ngày 22/12/2018. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm vì sự chậm trễ và không giải quyết bổ sung sau thời gian trên.

          IV. NỘI DUNG, CỰ LY THI ĐẤU

          1. Hệ phong trào

          1.1 Đối tượng: Dành cho đội tuyển huyện, thị xã, thành phố, ngành, các khu công nghiệp, Trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp của TW và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

- Riêng nội dung chạy tập thể có 04 đối tượng:

          Đối tượng 1: Dành cho khối huyện, thị xã, thành phố, lực lượng vũ trang, các khu công nghiệp, cơ quan ban ngành, các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và một số đơn vị có thư mời của Ban Tổ chức.

          Đối tượng 2: Dành cho khối học sinh nam Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

          Đối tượng 3: Dành cho khối học sinh nữ Trung học cơ sở trở lên.

          Đối tượng 4: Dành cho khối học sinh tiểu học. 

          1.2 Cự ly thi đấu

          1.2.1 Cá nhân

          + Thiếu niên: có độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi (sinh năm 2004 đến 2008)

          - Nam: 4km                                       - Nữ: 3km

          + Thanh niên: Từ 16 tuổi trở lên

          - Nam: 5km                                           - Nữ: 4km

          1.2.2 Chạy tập thể: Đối tượng 1,2,3 thi đấu cự ly 3km ở cả vòng loại và những đội được vào vòng chung kết. Đối tượng 4 thi đấu cự ly 2km ở cả vòng loại và những đội được vào vòng chung kết. Mỗi đối tượng vào vòng chung kết tối đa là 5 đội.

          2.  Hệ đội tuyển

          Dành cho đội tuyển các tỉnh thành, ngành được Ban tổ chức gửi thư mời. Thi đấu cá nhân và đồng đội ở 02 cự ly: 10km nam và 05km nữ.

          Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 12 người (gồm Trưởng đoàn, HLV, 05 VĐV nam, 05 VĐV nữ).

          V. HÌNH THỨC THI ĐẤU VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH TÍCH

          1. Hình thức thi đấu: Đồng đội, cá nhân

          1.1 Đồng đội: Mỗi đơn vị cử tối đa (kể cả dự bị) 05 VĐV cho một nội dung thi đấu. 

          1.2 Cá nhân: Không hạn chế số lượng VĐV tham dự ( không áp dụng cho đối tượng đội tuyển).

          1.3 Chạy tập thể: Đội hình được sắp xếp như sau:

          + Số lượng mỗi đội hình phải có đủ 50 người

          + Hàng ngang 05 VĐV

          + Hàng dọc 10 VĐV

          + Cự ly, khoảng cách giữa hàng ngang và hàng dọc là 1m ( Một mét).

          2. Cách tính điểm

          - Điểm cá nhân: Là thứ tự xếp hạng về đích của từng VĐV ở từng cự ly.

          - Điểm đồng đội: Là thứ hạng của 03 VĐV chính thức ở mỗi cự ly của từng đơn vị cộng lại, đội nào có số điểm thấp hơn sẽ được xếp trên. Trường hợp có 02 hoặc nhiều đội có số điểm bằng nhau thi đội nào có VĐV về thứ 3 có thành tích cao hơn sẽ được xếp trên.

          - Điểm chạy tập thể: Ban Tổ chức tính theo các chỉ số sau

          + Đội hình chạy nghiêm túc theo hàng ngang, dọc từ lúc xuất phát cho đến khi về đích;

          + Đội hình bảo đảm số lượng trong suốt quá trình thi đấu theo thứ tự như sau:

          . Nhóm 1: từ 48 VĐV đến 50 VĐV;

          . Nhóm 2: từ 45 VĐV đến 47 VĐV;

          + Đội hình chạy hoàn thành cự ly có thành tích ( thời gian) về đích tốt nhất;

          + Đội hình dưới 45 VĐV sẽ không được công nhận thành tích.

          - BTC sắp xếp đội hình chạy như sau:

          + Mỗi đội hình xuất phát cách nhau 1phút 30”.

          + Thành tích được tính khi có lệnh xuất phát từ hàng đầu của mỗi đội hình và kết thúc ở hàng cuối cùng khi đội hình đó hoàn thành hết cự ly thi đấu.

          VI. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

          1. Khen thưởng

          - Ban tổ chức sẽ trao giải đồng đội và cá nhân.

          + Đồng đội: Bao gồm Cờ, tiền thưởng cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba.

          + Cá nhân: Giải thưởng cho các cá nhân đạt từ hạng I đến hạng III và tiền thưởng cho các cá nhân đạt giải khuyến khích từ hạng 4 đến hạng 10.

          + Chạy tập thể: Bao gồm cờ, tiền thưởng cho các đội từ hạng nhất đến hạng năm.

          2. Kỷ luật

          Đối với vận động viên trong quá trình thi đấu nếu có vi phạm về đạo đức sẽ bị Ban tổ chức truất quyền thi đấu và tước bỏ các danh hiệu đạt được và sẽ cấm thi đấu trong các giải tùy theo mức độ xử phạt.

          Đối với huấn luyện viên là người chịu trách nhiệm chính trong việc đăng ký, chỉ đạo vận động viên thi đấu, nếu không gương mẫu trong hành vi đạo đức hoặc cố tình gây mâu thuẫn, mất đoàn kết sẽ bị kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền chỉ đạo thi đấu.

          Đối với trọng tài làm nhiệm vụ vi phạm đạo đức ( không trung thực, thiên vị hoặc có hành vi thiếu văn hóa ) sẽ tùy thuộc mức độ vi phạm từ cảnh cáo đến truất quyền trọng tài điều hành giải.

          Các hình thức kỷ luật sẽ có văn bản thông báo về cơ quan chủ quản để xử lý.

          2. Khiếu nại

          Chỉ có Trưởng đoàn hoặc mới có quyền khiếu nại bằng văn bản và kèm theo lệ phí 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng).

          Nếu khiếu nại về nhân sự phải nộp đơn trước khi bốc thăm xếp lịch thi đấu.

          Nếu khiếu nại về kỹ thuật phải nộp đơn trong vòng 10 phút sau khi thi đấu kết thúc. Sau thời gian trên mọi khiếu nại đều không còn giá trị.

          Các quyết định của Ban tổ chức về vấn đề khiếu nại, mọi cá nhân, đơn vị có liên quan phải tuyệt đối chấp hành.

 

          VII. NHỮNG QUI ĐỊNH KHÁC CỦA BAN TỔ CHỨC

          Luật thi đấu áp dụng luật Điền Kinh hiện hành và điều lệ giải 2019 là cơ sở cuối cùng để giải quyết các khiếu nại, quyết định của ban trọng tài là quyết định cuối cùng.

          Các đội huyện, thị, thành phố tham gia thi đấu được tính vào điểm thi đua hàng năm.

          BTC hỗ trợ tiền ăn, ở cho các đoàn hệ đội tuyển khi về tham dự giải là 03 ngày (180.000đ/người/ ngày), số lượng VĐV được tính dựa trên danh sách điểm danh VĐV của từng cự ly.

          Hỗ trợ tiền di chuyển cho các đội tuyển tỉnh thành, ngành cụ thể như sau:

          Miền Bắc (Từ Quảng trị trở ra: 6.000.000đ/ đội)

          Miền Trung ( Từ Huế đến Ninh Thuận): 4.000.000đ/ đội

         Miền nam ( Từ Long An đến Cà Mau): 3.000.000đ/ đội

          Khu vực Miền Đông Nam Bộ + TP Hồ Chí Minh: 1.000.000đ/ đội

          Riêng đội hình chạy tập thể BTC chi hỗ trợ tiền xe di chuyển cho mỗi đội  theo từng khu vực như sau:

          Thành phố Thủ Dầu Một là 3.000.000đ ( Ba triệu đồng)

          Thị xã Thuận An, Dĩ An, Bến cát, Bàu Bàng, Bắc Tân uyên, Tân uyên là 4.000.000đ ( Bốn triệu đồng)

          Huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng là 5.000.000đ ( Năm triệu đồng).

          Các đoàn, VĐV khi về tham gia thi đấu tự túc ăn, ở, đi lại.

          Các VĐV thi đấu phải mặc trang phục gọn gàng, sạch đẹp, áo thi đấu do BTC cấp (Lộ trình đường chạy kèm theo).

          Đề nghị các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt các yêu cầu của BTC và điều lệ giải đề ra để giải Việt dã truyền thống “Chào năm mới” lần thứ XX năm 2019 BTV – Number 1 thành công tốt đẹp.

          Mọi liên hệ xin gửi về: Phòng Thể thao quần chúng Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương, đường Võ văn Kiệt, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Bà  Hồ Huỳnh Kim Phúc, ĐT: 0907.807.386

          Email: phongttqcbd@yahoo.com.vn

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền sửa đổi và bổ sung điều lệ này bằng các thông báo cụ thể.

 

Nơi nhận:                                                   TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI

-       Ban Tổ chức Giải;                     PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐÀI PT&TH

-       Các đội tham gia Giải;                                           TRƯỞNG BAN

-       Lưu: VT.

 

 

 

     Lâm Phi Hùng

LỊCH THI ĐẤU GIẢI VIỆT DÃ “CHÀO NĂM MỚI”

LẦN THỨ XX NĂM 2019 BTV - NUMBER 1

Ngày

Nội dung thi đấu

Địa điểm

Ghi chú

31/12/2018

- 6h30 phút

- 7h00 phút

- 7h20 phút

 

 

- Tập trung

- Khai mạc

- Thi đấu chạy vòng loại tập thể theo thứ tự:

-         Đối tượng 4

-         Đối tượng 3

-         Đối tượng 2

-         Đối tượng 1

 

 

 

Sảnh phía trước

TT Hội nghị Triễn lãm tỉnh BD

 

01/01/2019

- 6h30 phút

- 7h00 phút

 

- 7h30 phút

 

 

 

- 7h45 phút

 

- 7h55 phút

 

- 8h30 phút

 

- 8h40 phút  

 

- 8h55 phút

 

- 9h10 phút

 

- 9h25 phút

 

 

 

 

 

10h30 phút

 

 

- Tập trung

- Khai mạc

 

- Thi đấu theo thứ tự:

1.Lãnh đạo chạy hưởng ứng cùng khối đông; ( 500m)

 

2.Cự ly 3.000m nữ ( Thiếu niên)

- Trao thưởng cá nhân ( 1=>10)

3.Cự ly 4.000m nam( Thiếu niên)

- Trao thưởng cá nhân ( 1=>10)

4.Cự ly 4.000m nữ ( Thanh niên)

- Trao thưởng cá nhân ( 1=>10)

5.Cự ly 5.000m nam( Thanh niên)

- Trao thưởng cá nhân ( 1=>10)

6.Cự ly 5.000m nữ ( Tuyển)

- Trao thưởng cá nhân ( 1=>10)

7.Cự ly 10.000m nam( Tuyển)

- Trao thưởng cá nhân ( 1=>10)

8. Chung kết

-         Đối tượng 4

-         Đối tượng 3

-         Đối tượng 2

-         Đối tượng 1

9. Trao thưởng: Đồng đội + Tập thể

 

 

Sảnh phía trước

TT Hội nghị Triễn lãm tỉnh BD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đơn vị lưu ý:

- Các nội dung thi đấu cá nhân, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao thưởng ngay sau khi kết nội dung của từng cự ly)

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×