Clip hay

Đoàn hát khiếm thị Iraq gửi niềm tin vào tương lai

Hoạt động dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Người mù al-Si-ra-j ở Iraq, Đoàn hát chỉ nhận được những đóng góp nhỏ từ các cá nhân và tổ chức dân sự. Các nhà tổ chức cho biết, các cơ quan chính phủ hoặc bất kỳ đoàn thể nào muốn mời đoàn biểu diễn phải trả tất cả các chi phí cần thiết.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×