Thời sự Bình Dương

Doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa

Năm 2017, Bình Dương đề ra chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu là 16,5% so với năm 2016 . Từ kết quả thực hiện kim ngạch xuất khẩu trong những tháng đầu năm, cùng với sự phục hồi mạnh ở các thị trường quốc tế, tăng trưởng xuất khẩu năm nay của Bình Dương dự bá

Năm 2017, Bình Dương đề ra chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu là 16,5% so với năm 2016 . Từ kết quả thực hiện kim ngạch xuất khẩu trong những tháng đầu năm, cùng với sự phục hồi mạnh ở các thị trường quốc tế, tăng trưởng xuất khẩu năm nay của Bình Dương dự báo sẽ đạt và vượt kế họach đề ra.

7 tháng của năm 2017, Công ty TNHH Cường Phát thuộc Hiệp hội gốm sứ Bình Dương đã đạt giá trị xuất khẩu khỏang  5  triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016. Đáng phấn khởi là nhờ ký đuợc các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường EU đến cuối năm với số luợng lớn, nên khả năng năm nay công ty TNHH Cường Phát sẽ đạt doanh số xuất khẩu 8 triệu USD.

Cũng như ngành gốm sứ, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu ở Bình Dương đã có đủ đơn hàng xuất khẩu đến hết năm 2017, với mức tăng trưởng dự kiến từ 10-15% so với năm 2016.

Tính đến cuối tháng 7, Bình Dương đã đạt kim ngạch xuất khẩu gần 15,6 tỷ USD, tăng hơn 17 %  so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, các ngành Gìay dép, chế biến gỗ và may mặc vốn chiếm tỷ trọng cao trong giá trị xuất khẩu của tỉnh, hiện đã có luợng đơn hàng xuất khẩu tăng từ 15 đến 20% so với năm 2016 – đây là điều kiện cần thiết để đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu trong năm nay. Cụ thể các ngành hàng này đã đạt kim ngạch xuất khẩu gần 6,6 tỷ USD, chiếm đến 42%/ tổng giá trị xuất khẩu của Tỉnh trong 7 tháng qua. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong 3 ngành này cũng đang tích cực khai thác nguồn nguyên phụ liệu sản xuất trong nuớc gắn với việc thiết kế, sản xuất và giao hàng trọn gói, để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm xuất khẩu.

Kết quả xuất khẩu hàng hóa đạt tăng trưởng rất cao, song các doanh nghiệp cũng cần tập trung đẩy mạnh gia tăng giá trị xuất khẩu trong từng ngành hàng, thông qua việc đổi mới công nghệ sản xuất, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, đồng thời tăng năng suất lao động và tăng lượng chất xám trong từng sản phẩm. Đây chính là giá trị cốt lõi góp phần để Bình Dương duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và gia tăng chỉ số xuất siêu trong họat động ngọai thương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×