Tin Thế giới

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất

Theo đó, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam yêu cầu Bảo Hiểm Xã Hội các tỉnh, thành phố rà soát, hướng dẫn, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc theo địa bàn, khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch CoVid-19 có từ 50% số lao động đang tham gia Bảo Hiểm Xã Hội phải tạm thời nghỉ việc trở lên, để lập hồ sơ làm căn cứ tạm dừng đóng Bảo Hiểm Xã Hội vào quỹ hưu trí và tử tuất kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng 6/2020.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×