Thời sự Bình Dương

Đổi thay ở xã nông thôn mới

Với tỷ lệ đạt trên 85%, tỉnh Bình Dương có sự bứt phá mạnh mẽ trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Toàn tỉnh đã có 42/49 xã đạt chuẩn. Hiện nay, ở các xã nông thôn mới có sự đổi mới ngày càng rõ nét.

Với tỷ lệ đạt trên 85%, tỉnh Bình Dương đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Toàn tỉnh đã có 42/49 xã đạt chuẩn. Hiện nay, ở các xã nông thôn mới có sự đổi mới ngày càng rõ nét.

Xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng là một trong những xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Bình Dương. Được công nhận đạt chuẩn trong giai đoạn 2011-2015, nhưng địa phương vẫn tiếp tục đầu tư nâng chất nông thôn mới trên địa bàn. 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt, tiếp tục được quan tâm đầu tư. Về kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông được đầu tư nâng cấp, đã tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản. Hệ thống giao thông trên địa bàn đã được đầu tư hoàn chỉnh, song địa phương vẫn thường xuyên khảo sát để có kế hoạch duy tu, nâng cấp sửa chữa hàng năm. Hiện nay, hệ thống đường trục xã, liên xã, đường trục chính nội đồng được cứng hóa 100%. Cùng với giao thông, hệ thống điện được đầu tư nâng cấp ngày càng hoàn thiện. Ngay cả hệ thống điện lưới hạ thế tại các khu vực xa trung tâm cũng được nâng cấp, nâng cao chất lượng sử dụng điện cho người dân.

Từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự đầu tư của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên đã tập trung xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông như: xây dựng cầu Bạch Đằng-Uyên Hưng; xây dựng, nâng cấp láng nhựa 18 tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với tổng chiều dài gần 20km, tổng kinh phí hơn 146 tỷ đồng. Mạng lưới điện quốc gia đã phủ kín trên địa bàn, phục vụ tốt cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, cù lao Bạch Đằng ngày một đổi mới và là một trong những xã điển hình trong xây dựng nông thôn mới ở Bình Dương. Hiện nay, kinh tế địa phương phát triển theo hướng gắn nông nghiệp với thương mại-dịch vụ, phát triển đô thị xanh gắn với du lịch sinh thái nhà vườn.

Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ đường giao thông nông thôn ở các xã nông thôn mới được cứng hóa đạt gần 90%. Hệ thống thủy lợi bảo đảm tưới cho rau màu, cây ăn quả đạt 100%. Tỷ lệ nhà ở nông thôn đạt chuẩn đạt 100%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện lưới quốc gia đạt gần 100%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%. 100% số ấp ở các xã nông thôn đều sử dụng điện thoại di động, điện thoại cố định không dây và truy cập Internet. Tỷ lệ khu vực nông thôn có chợ trên địa bàn tỉnh đạt trên 52%. Số xã nông thôn mới đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt gần 98%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo sự đổi mới tích cực ở các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×