Horasis 2019

Duy trì sức sống các dân tộc Châu Á

Những ưu điểm của sự hòa nhập giữa các nền văn hóa nhưng vẫn giữ sắc tộc của mỗi dân tộc là nội dung trọng tâm được thảo luận tại phiên đối thoại với chủ đề duy trì sức sống các dân tộc Châu Á.

Những ưu điểm của sự hòa nhập giữa các nền văn hóa nhưng vẫn giữ sắc tộc của mỗi dân tộc là nội dung trọng tâm được thảo luận tại phiên đối thoại với chủ đề duy trì sức sống các dân tộc Châu Á.

Các đại biểu tham gia phiên đối thoại đã trao đổi về nhiều nội dung xoay quanh việc hòa nhập văn hóa của các quốc gia. Một trong những điểm khởi đầu, tạo nền tảng tốt cho sự hòa nhập văn hóa đó là giáo dục. Các quốc gia cần giáo dục cho trẻ em, nền tảng văn hóa không phải dựa trên màu da, sắc áo, xuất thân, ngôn ngữ, mà giá trị của mỗi người xuất phát từ cách sống, cách đối nhân xử thế giữa người với người. Theo xu hướng toàn cầu hóa, Chính phủ mỗi quốc gia có sự giáo dục cho trẻ em tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo của những dân tộc sống trong một đất nước và giữa nước này với nước khác.

Trong xu thế hội nhập, một tập đoàn, tổ chức hay doanh nghiệp khi có số lượng nhân viên đến từ nhiều quốc gia sẽ mang đến nền tảng tri thức, cách nghĩ phong phú, tính sáng tạo, đáp ứng tốt cho công việc.

Hiện nay, các phương tiện truyền thông cũng đã góp phần tích cực cho quá trình hòa nhập các nền văn hóa. Tuy nhiên, cũng cần có sự định hướng về văn hóa để hòa nhập với thế giới thông qua các kênh truyền thông chính thống, đáng tin cậy.

Để duy trì sức sống các dân tộc Châu Á, cần đề cao ý nghĩa của sự thiện chí, thấu hiểu, niềm hy vọng, cần nhận định rõ những giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc để giữ gìn và phát huy, thích nghi và hòa nhập. Dung hòa cả 2 yếu tố này là điều quan trọng để hòa nhập văn hóa nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×