Chính trị - Xã hội

Giá xăng tăng mạnh gần 1.000 đồng/lít

Sau khi tăng, giá xăng RON 92 không cao hơn 17.594 đồng/lít, giá xăng E5 không cao hơn 17.322 đồng/lít, dầu diesel không cao hơn 13.433 đồng lít, dầu hỏa không cao hơn 11.943 đồng/lít, dầu mazut không cao hơn 10.634 đồng/lít.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×