Thời sự Bình Dương

Giảm nợ đọng thuế dưới 5% dự toán thu theo qui định của Trung ương

Cục Thuế Bình Dương đã tập trung giải quyết tình hình nợ đọng thuế, kéo nợ đọng giảm 350 tỷ đồng, tổng số nợ đọng đảm bảo yêu cầu dưới 5% theo quy định của Bộ Tài chính. Ngành thuế tiếp tục thực hiện tích cực các giải pháp để kéo giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

Cục Thuế Bình Dương đã tập trung giải quyết tình hình nợ đọng thuế, kéo nợ đọng giảm 350 tỷ đồng, tổng số nợ đọng đảm bảo yêu cầu dưới 5% theo quy định của Bộ Tài chínhNgành thuế tiếp tục thực hiện tích cực các giải pháp để kéo giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

Năm 2017, ước tổng thu ngân sách trên địa bàn TX Bến Cát đạt hơn 1700 tỷ đồng, tăng 12% so với kế hoạch tỉnh giao và tăng 9% so với dự toán HĐND TX giao, đồng thời cũng tăng so với năm 2016. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách , Chi cục thuế Bến Cát  tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó, chú trọng tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế , quản lý nợ đọng thuế.

Không riêng gì TX Bến Cát, năm nay, 9/9 huyện thị, thành phố trong tỉnh thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra. Dự kiến, cả năm, tổng thu ngân sách của tỉnh BD sẽ đạt 46.500 tỷ đồng, vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và vượt dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 16% so với thực hiện năm 2016. Năm nay, tình hình kinh tế của địa phương tiếp tục ổn định và phát triển, đã tạo thuận lợi cho việc thực hiện dự toán thu ngân sách theo kế hoạch đề ra. Kết hợp với tập trung giải quyết tình hình nợ đọng thuế đã kéo giảm được tỷ lệ nợ đọng và bổ sung thêm nguồn thu ngân sách nhà nước. Theo Cục thuế BD, hiện nợ đọng thuế đã giảm 350 tỷ đồng, tỷ lệ tổng số nợ đọng đảm bảo yêu cầu dưới 5% theo quy định của Bộ Tài chính.

Thực hiện tốt công tác quản lý và thu hồi nợ đọng thuế không chỉ huy động được nguồn thu vào ngân sách nhà nước, mà còn tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp. Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo ngành thuế tiếp tục thực hiện các giải pháp phân loại, thu hồi nợ thuế phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và từng thời điểm, phải kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, tổ chức thu đúng thu đủ và nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước. Đây cũng là 1 trong các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×