Giáo dục Hướng nghiệp

Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Nam bộ

Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Nam bộ

Giáo dục Hướng nghiệp Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Nam bộ

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật Lâm nghiệp Trung Ương II, thành lập tháng 9 năm 1977 đặt tại huyện Tân Uyên tỉnh Sông Bé (nay là Tỉnh Bình Dương). Do yêu cầu phát triển của công tác đào tạo năm 1983

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×