Clip hay

Guatemala - Dựng hàng rào sinh học làm sạch rác thải

10 hàng rào sinh học đã được lắp đặt và khả năng đặt một hàng rào vững chắc hơn đang được xem xét. Hàng rào vững chắc này sẽ ngăn ngay cả chất thải nặng hơn, vốn sau đó sẽ được thu gom bằng máy móc. Rác thải thu gom sẽ được đưa đến các trung tâm xử lý. Chúng sẽ được nén lại và bán làm vật liệu tái chế.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×