Thời sự Bình Dương

HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX - Nhiệm kỳ đại biểu nhân dân

<p>Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:</p>

<p>Website: <a href="http://www.btv.org.vn/?fbclid=IwAR2v2Tmj_I27_tnjPd3-WKqkiR8Vd38j1nPvNcUDztkh-vaD7UN7B4PBA14" target="_blank">www.btv.org.vn</a>, <a href="http://www.btv.vn/">www.btv.vn</a>, <a href="http://www.btv.com.vn/">www.btv.com.vn</a></p>

<p>App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)</p>

<p>Facebook: <a href="http://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong">www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong</a></p>

<p>Youtube: <a href="http://www.youtube.com/btvgo">www.youtube.com/btvgo</a></p>

<p>Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG</p>

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×