Thời sự Bình Dương

Hệ cao đẳng, trung cấp khối trường công an không tuyển học sinh phổ thông

Năm 2017, hệ Cao đẳng, Trung cấp các trường Công an nhân dân chỉ tuyển sinh đối tượng là chiến sĩ nghĩa vụ, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân, gồm số nhập ngũ đợt 2/2014 và đợt 1/2015, chứ không tuyển các thí sinh là học sinh trung học phổ thông

Năm 2017, hệ Cao đẳng, Trung cấp các trường Công an nhân dân chỉ tuyển sinh đối tượng là chiến sĩ nghĩa vụ, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân, gồm số nhập ngũ đợt 2/2014 và đợt 1/2015, chứ không tuyển các thí sinh là học sinh trung học phổ thông và thí sinh tự do.

Tuy nhiên, đối với con thương binh Công an nhân dân tỉ lệ 81% trở lên, liệt sĩ Công an nhân dân, con anh hùng vũ trang lực lượng Công an nhân dân sẽ được xem xét ưu tiên xét tuyển vào các trường Trung cấp Công an nhân dân. Đối với hệ đại học, chỉ tiêu khối các trường công an năm 2017 là 1500, giảm 50% so với năm 2016. Số chỉ tiêu này chủ yếu dành cho học sinh phổ thông, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Một điểm mới cần lưu ý khi đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân là bên cạnh hồ sơ xét tuyển riêng, thí sinh sẽ được phát thêm Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường Công an nhân dân tại Công an nơi sơ tuyển.

 Khánh Hà – Trường Lâm

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×