Thời sự Bình Dương

Hiệu quả từ hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động

Để nắm bắt một cách đầy đủ tình hình cuộc sống cũng như tâm tư nguyện vọng của người lao động, từ nhiều năm qua, lãnh đạo UBND tỉnh, các cấp ngành của tỉnh Bình Dương, thường xuyên họp mặt đối thoại với công nhân lao động và tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

Chính từ hoạt động thiết thực này, đã tạo mối quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo địa phương và công nhân lao động. Qua đó, nắm bắt thông tin hai chiều một cách kịp thời, xác thực, nhất là các vấn đề trong đời sống công nhân lao động, giúp tỉnh  xây dựng các chính sách hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội cho người lao động một cách hiệu quả hơn.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×